Project Description

درمان ترس از تنها خوابیدن کودک

ترس از تنها خوابیدن کودک در اتاق خواب ممکن است بعد از جدایی جای خواب از والدین باشد یا قبل و حین آن. اگر این ترس در مورد فرزند شما مربوط به قبل جداسازی میباشد اینجا را مطالعه کنید و اگر این ترس بعد از جدا شدن تخت شایع شده است این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

 

چه زمان ترس از تنها خوابیدن کودک طبیعی است؟

ترس از اتاق خواب زمان خوابیدن کودک به تنهایی تقریبا ترس شایعی محسوب میشود. در سن حدود 3 سالگی ترس از تاریکی یک ترس نرمال مربوط به سن کودک محسوب میشود چرا که کودک نمیداند درون تاریکی چه چیزی نهفته است یا چه در حال رخ دادن است. اگر این ترس بسیار شدید باشد تاجایی که به اجتناب زیاد از رفتن به محدوده های تاریک یا اضطراب شدید از آن بیانجامد نیازمند مداخله حرفه ای روانشناس کودک میباشد

ترس کودکان از تنها خوابیدن که با بهانه گیری هایی برای نخوابیدن یا به اتاق خود نرفتن و در اتاق والدین یا در حال و پذیرایی خوابیدن و یا مکررا احضار نمودن والدین در شب نمود پیدا میکند و با کابوس ها و ترس های شدید ادامه میابد

 

اشتباهات رایج والدین در مواجه با ترس کودک از تنها خوابیدن یا ترس از اتاق خواب

به او برچسب ترسو، بی عرضه، احمق و… نزنید

او را با زور و اجبار راهی اتاق خواب نکنید

او را بابت این ترس سرزنش یا مسخره نکنید و جملاتی نظیر بزرگ شدی دیگه خجابت بکش را بیان نکنید

به او اجازه خوابیدن در تخت والدین یا جایی غیر از اتاق خواب را ندهید

 مراحل درمان یا مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

 

 مرحله اول مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

ابتدا عامل تولید ترس را پیدا کنید. پیشاپیش باید بگویم که در این راه باید صبوری کنید. با آرامش تمام، با کنجکاوی به دنبال عامل ترس باشید. فرض کنید فرزند شما میکوید پشت کمد یک هیولاست، زمانی که میخواهید هیولا را پیدا کنید با حالت سرزنشی یا کم اهمیت شمردن یا احمقانه پنداشتن این حرف به دنبال هیولا نگردید. او را جدی بگیرید تا بتواند به شما اعتماد کند. به علاوه طوری رفتار کنید و به دنبال عامل ترس باشید که اهمیت این مسطله برای شما را درک کند

 

علل اصلی ترس کودکان در شب هنگام خواب

سایه های روی دیوار ناشی از نور بیرون پنجره یا چراغ خواب است

صدای همسایه ها یا صداهای طبیعی مثل باد یا صدای لوله ی آب یا فاضلاب

تکان خوردن وسیله های اتاق به دلیل باد یا متحرک بودن وسیله

تجربه دیدن یک حیوان در اتاق مثل عنکبوت یا سوسک و ترس از تکرار آن

تخیل های اشتباه در مورد حرکت یا صدا

ترس های در طول روز یا ترس از مسائل دیگر که به ترس در شب نیز تعمیم یافته

دیدن فیلم های ترسناک یا انیمیشن هایی اضطراب آور

 

 مرحله دوم مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

عامل ترس را پیدا کردید، اگر عامل قابل حل کردن بود آن را رفع کنید، برای نمونه سایه درخت که با کشیدن پرده یا سایه عروسک خرسی که با جابه جا کردن چراغ خواب قابل رفع شدن است پس این کار را انجام دهید. به علاوه اگر مسئله مانند صدای آب فاضلاب قابل حل شدن نبود او را با واقعیت این موضوع که امری خطرناک نیست آشنا کنید. تا جایی که میتوانید این موضوع را عملیاتی و عینی توضیح دهید برای مثال از ظرفی به ظرف دیگر آب بریزید و نشان دهید صدا تولید میکند یا لوله های آب زیرسینک را به اون نشان داده و توضیح دهید

 

 مرحله سوم مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

به او اطمینان خاطر دهید که خطری او را تهدید نمیکند. خیالات ما گاهی از روی بیکاری فکرهایی تولید میکند یا به اشتباه مسائلی را خطرناک میپندارد. برای این موضوع مثال بزنید

 

 مرحله چهارم مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

کودک را بعد وارسی محل و اطمینان دهی در جای خودش بخوابانید. به او بگوید میتوانید یک قصه زیبا بگویید و کمی هم در اتاق بمانید(تنها مدت کمی!) ولی بعد باید شما هم بخوابید

 

نکته1: سعی کنید کودک خود را زمانی به خواب هدایت کنید که واقعا نیاز به خواب دارد و مدت طولانی را تنها در اتاق تخیلات و اکتشافات نمیکند

نکته2: در اتاق کودک و در اتاق خود را کامل نبندید

نکته3: اگر این ترس بسیار زیاد است و مدتی است در جای خود نخوابیده چند شب اول را با او در اتاقش بخوابید اما تا جایی ممکن نزدیک او نباشید یا به مرور فاصله خود رابا او بیشتر کنید

 

 

 مرحله پنجم مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

فرزند خود را مطمین کنید که حواس شما به او هست. در طول شب او را چک میکنید و اگر او شما را صدا کرد حتما میایید

 

 مرحله ششم مقابله با ترس از تنها خوابیدن کودک

شجاعت او را تحسین کرده و به او غلبه کردن بر این فکر اشتباه یا ترس را تبریک بگویید. پس جادو تشویق و تحسین را فراموش نکنید

 

راهنما1: در طول روز کودک را زمان بیشتری به اتاق خودش ببرید و در آنجا زمان های خوبی را برای او بسازی

راهنما2: فیلم ها و انیمیشن های تولید کننده ترس را حذف کنید

راهنما3: داشتن یک چراغ قوه برای کودک میتواند مفید باشد(در برخی موارد

راهنما4: عروسک مورد علاقه او را در خوابیدن با او همراه کنید

 

چگونه کودک را در اتاق خودش بخوابانیم ، سن تنها خوابیدن کودک، درمان ترس شبانه