توضیحات

مهارت تفکر انتقادی

تفکر نقاد یک تفکر منطقی است. در مورد تصمیمی که قرار است بگیریم یا کاری که می‌خواهیم انجام دهیم. در تفکر نقاد ما به دنبال شواهد و مدارک میگردیم و در نهایت نتیجه گیری می کنیم

تفکر انتقادی نوعی مهارت است که بهره مندی از آن باعث پیشرفت در زندگی اجتماعی و فردی هر انسانی می شود. در واقع تفکر انتقادی توانایی انسان در اندیشیدن به صورت مستقل و منعطف است
تفکر انتقادی از لحاظ تکنیکی، فرایند ذهنی خوب سازماندهی شده‌ای است که اطلاعات جمع آوری شده از مشاهدات، بازتاب‌ها، تجربیات، ارتباطات و یا منطق را فعالانه و اندیشمندانه بررسی کرده و به کار می‌بندد تا راهنمایی برای باورها و رفتارها باشد

بخوانید: مهارت جراتمندی در نوجوانان

البته به غیر از تعریفی که گفته شد، راه دیگری نیز برای درک ساده‌تر تفکر انتقادی وجود دارد؛ تفکر انتقادی فرایند آگاهانه از پردازش اطلاعات به شیوه‌ای موثر است تا شما بتوانید چیزها را بهتر بفهمید و تصمیم‌های بهتری بگیرید و اعتماد بنفس بیشتری پیدا کنید. مهارت تفکر انتقادی نیازمند این است که شما از ابزارهای عقلانی گوناگون برای تنوع بخشیدن به اطلاعات استفاده کنید

بخوانید: افسردگی در نوجوانان


کاربرد تفکر انتقادی

به ما قدرت می دهد که بتوانیم از بین اطلاعاتی که داریم درست را از غلط تشخیص دهیم
در تفکر انتقادی اطلاعات اساسی را برای یک تصمیم گیری خوب جمع می کنیم
در این مهارت واقعیت ها را پیدا می کنیم و کمتر دچار اشتباه می کنیم
باعث می شود که ما رفتار و اعمال دیگران و خودمان را پیش بینی کنیم
از آسیب های اجتماعی، بزهکاری، اعتیاد، فرار از مدرسه، خشونت، بی توجهی به قوانین پیشگیری می کند

بخوانید: ویژگی های نوجوانی

ویژگی افرادی که از تفکر انتقادی استفاده می کنند

شخص دارای مهارت های تفکر انتقادی می‌تواند
ارتباط بین نظرها را درک می کند
اهمیت و مرتبط بودن بودن ایده ها و بحث ها را مشخص می کند
مباحث را تشخیص می دهد، آنها را ایجاد کرده و اطلاع رسانی می کند
خطاها و عدم ثبات منطقی را تشخیص می دهد
رویکرد خود در مواجهه با مشکلات را از روش سیستماتیک و با ثبات انتخاب می نماید

از فرضیات، عقاید و ارزش های خودش دفاع می کند

بخوانید: مهارت خودآگاهی در نوجوانان

هشت اصل کاربردی برای تفکر انتقادی

اصل اول) به آنچه به شما گفته می شود و یا درخواست می شود توجه کنید. به پیشنهاداتی که داده می شود دقت کنید. به هر پیشنهادی که به شما داده می شود به سرعت عمل نکنید. به خودمان فرصت دهیم و فکر کنیم
فردی که با عجله تصمیم می‌گیرد به سرعت هم دچار پشیمانی می شود به همین دلیل بدون تفکر کاری را انجام ندهیم اول خوب فکر کنیم و بعد تصمیم گیری کنیم

اصل دوم) در مورد هر چیزی که برایتان مبهم است حتما سوال بپرسید. هیچ وقت زمانی که اطلاعات کافی ندارید تصمیم نگیرید

اصل سوم) افکار، عقاید، فرضیه ها، حقایق و تفسیر راجع به دیگران را نیز در نظر بگیرید. یعنی از زاویه دید دیگران به قضیه نگاه کنید. ذهنتان را باز بگذارید و از جنبه های مختلف به موضوع نگاه کنید

اصل چهارم) ارزیابی کنید. افکار، عقاید و اهداف دیگران را بررسی کنید
از قبیل این سوالات
چرا به من پیشنهاد می دهد؟ دلیل رفتار او چیست؟ چرا انقدر اصرار می کند؟

اصل پنجم) شواهد و مدارکی را پیدا کنید که تائید کننده یا تکذیب کننده افکار و اعتقادات باشد. یعنی من اطلاعاتی را جستجو می کنم که گفته های شخص مقابل تائید یا رد شود

بخوانید: مهارت نه گفتن در نوجوانان

معرفی کتابپکیج مهارت های زندگی

پکیج مهارت های زندگی نوجوانان؛ انتشارات سایه سخن