توضیحات

#2d2354یکی از معضلات اساسی که در حال حاضر وجود دارد اعتیاد است که بسیاری از آسیب ها و نابسامانی های فردی و اجتماعی در جوامع مختلف ناشی از آن می باشد. در این مطلب 8 دلیل برای رو آوردن به اعتیاد در نوجوانان ذکر شده است

زندگی یکنواخت

یکی از مهم ترین دلایلی که نوجوانان را به سمت مصرف مواد مخدر یا الکل می کشاند یکنواختی در زندگی است. نوجوانی که مواد مصرف می کند تجربه ای که بعد از مصرف مواد به دست می آورد نوعی وقت گذرانی و رهایی از روزمرگی هاست. هر چقدر نوجوان مسئولیت پذیر تر باشداحتمال مصرف مواد و الکل کمتر خواهد بود

گروه همسالان

برای نوجوان برقراری ارتباط با دوستان بسیار اهمیت دارد و بیشترین قست از هویت او در ارتباط با دوستان شکل می گیرد. پذیرفته شدن در جمع دوستان برای انها بسیار اهمیت دارد. گاهی اوقات پیش می اید برای پذیرفته شدن در این گروه هاو جلب اعتماد آنها دست به هر کاری می زنند. بنابراین بهتر است نوجوان ما آموزش کافی دیده باشد تا بتواند رفتار مناسب را از خود بروز دهد

 

کنجکاوی

کنجکاوی بخش جدایی ناپذیر انسان است و نوجوان نیز از این قاعده مستثنی نیست. دلیل اینکه بسیاری از نوجوانان به مصرف مواد مخدر و الکل روی می آورند همین حس کنجکاوی آنهاست. آنها می خواهند ببینند بعد از این که مواد مصرف کردند چه اتفاقی برایشان می افتد. آگاه سازی نوجوان از عواقب و اثرات دراز مدت مصرف مواد می تواند کارساز باشد

استرس

دوره نوجوانی زمان بسیار استرس آوری است چون تصمیماتی که گرفته می شود اثرات دراز مدتی در فرد خواهد داشت. مثل انتخاب رشته تحصیلی، بودن در این شرایط استرس زا فرد را به سمت مصرف مواد مخدر سوق خواهد داد

افسردگی

افسردگی یکی دیگر از عوامل مهم می باشد. نوجوانان برای فرار از افسردگی روبه مصرف مواد می آورند. گاهی نوجوانان برای رهایی از غم و افسردگی برای فرار از این شرایط از مواد مختلف استفاده می کنند. اگر علائم افسردگی را در نوجوانتان مشاهده می کنید حتما از یک متخصص کمک بگیرید

 

 

 

تمایل به کاهش وزن

بعضی از نوجوانان مخصوصا دختران برای کاهش وزن از موادی مثل شیشه یا کوکائین استفاده می کنند. دغدغه تناسب اندام در نوجوانی بسیار پر رنگ تر از دوران های دیگر است

اعتماد به نفس پائین

نداشتن اعتماد به نفس نیز یکی دیگر از دلایل رو آوری به مصرف مواد مخدر و الکل می باشد. علت اصلی کاهش اعتماد به نفس تغییرات فیزیکی و یا ارتباط کم با سایر افراد می باشد. بنابراین به خاطر پر کردن این خلاء و به دست آوردن اعتماد به نفس کاذب خود را در دام اعتیاد می اندازند

زمینه خانوادگی

در خانواده هایی که یک یا چند نفر از انها درگیر مصرف مواد یا الکل هستند احتمال اینکه نوجوان هم درگیر شود زیاد است

 

 

 

 

روان نیک نوید ارامش و آگاهی