Project Description

قبل ازینکه خوندن این متن رو شروع کنید به نفس کشیدن خودتون در همین لحظه توجه کنید. هوا تا کجای بدن شما وارد میشه و بعد خارج میشه؟ چقدر طول میکشه این ورود تا خروج؟ بله! قفس سینه شما بالا و پایین میشود و نفس های شما بسیار کوتاه است

تنفس شکمی با تنفس عادی چه تفاوتی دارد؟

اگر تا کنون به نفس کشیدن نوزادان دقت کرده باشید، حین نفس کشیدن شکم آنها بالا و پایین می آید. این نوع تنفسی است که همه ی ما با آن متولد شدیم. همان تنفسی که به مغز ما پیام “همه چیز آرام است”، “من در آرامشم” را منتقل میکند. در کنار این نوع تنفس ما زمانی که میترسیم سرعت تنفس ما بالا رفته و اصطلاخا نفس نفس میزنیم. در همین حین اگر همین لحظه نفس نفس زدن را امتحان کنید میبینید قفس سینه شما(و نه شکم) بالا و پایین میشود. گذشت زمان، تجربه ها، ترس ها و اضطراب های مداوم زندگی، و تکرار این ها موجب شد شکل نفس کشیدن ما از حالت تنفس آرامش به تنفس ترس بدل شود. ما نفس هایی بسیار سطحی، از قفسه سینه و سریع داریم که به مغز پیامی از آرامش نخواهد برد.

تنفس شکمی چه سودی دارد؟

تجربه هر هیجان با خود علائم بدنی همراه دارد. مثلا زمانی که میترسید، قلب شما تند میزند، مردمک چشم باز میشود، فشار خون به دست و پا زیاد میشود و  تنفس شما نیز سرعت میگیرد و کوتاه میشود مجموع این عوامل به مغز شما پیام ترس را منتقل میکند و درک ترس توسط مغز موجب زیادتر شدن ترس و اضطراب میشود. شما با تنفس آرامش میتوانید این چرخه را برهم بزنید و به مغز خود پیام آرامش ببرید

دستورالعمل تنفس شکمی

. یکی از راه های انتقال سریع پیام آرامش به مغز، تجربه تنفس شکمی است. برای تجربه این تنفس این تمرین را انجام دهید.نام دیگر این تنفس تنفس 4-8 نیز میباشد

یک) به آرامی روی یک سطح راحت دراز بکشید

دو) مطمین شوید که زمان انجام این تمرین هیچ قسمت از اندام شما تحت فشار کمربند یا کش قرار نگرفته است

سه) بدن خود را منبسط و رها کنید

چهار) به آرامی چهار شماره شمرده و هوا را به داخل بدن خود بکشید

پنج) زمان دم(کشیدن هوا به داخل) دقت کنید که شکم شما به سمت بالا بیاید و نه قفس سینه ی شما. برای تشخیص این مهم چند کتاب را بر روی شکم خود گذاشته و هنگامی که نفس میکشید اگر این کتاب ها به سمت بالا آمد یعنی درست تمرین را انجام داده اید.

شش) اندکی تامل کرده و هوا را نگه دارید(حدود دو شماره)

هفت) هوا را بسیار آرام و به هشت شماره به بیرون هدایت کنید

دقت کنید

زمان انجام تمرین تنها به تنفس خود دقت کنید. بسیار طبیعی است اگر فکرها به سراغ شما بیایند. اما به محض ورود افکار به آنها آگاهانه توجه کرده و به خود بگویید الان زمان فکر کردن به آنها نیست. کمی بعدتر

بهتر است دفعات اول که به انجام این کار میپردازید، در وضعیت هیجانی شدید مانند ترس و غم زیاد نباشید. چند بار اول در زمان آرامش آن را امتحان کنید. اما اگر اولین باری که این متن را میخوانید و به آن نیاز دارید در اوج استرس هست نیز میتوانید از آن سود بگیرید